• 4Life_Production_2021

4Life с най-висока оценка от NSF International

През 2021 г. производствените мощности на 4Life в Санди и Вайнярдс, Юта преминаха през цялостна проверка за качество от NSF International, като получиха оценка Отличен.

NSF International е международна неправителствена организация, която сертифицира производители на медикаменти и хранителни добавки за съответствие със санитарните стандарти и изискванията за качество и чистота. В случая NSF International извърши цялостна проверка на всички съоръжения, системи и оборудване, документация, санитарни условия и лабораторни операции в лабораториите и съораженията на 4Life. Производствените бази, участващи в извличането, опаковането и дистрибуцията на хранителни добавки, трябва да бъдат регистрирани в FDA /Агенцията за контрол на храните на САЩ/ като съоръжения за преработка на храни и да отговарят на стандарта за добри производствени практики (cGMP).

Много служители на 4Life помогнаха за постигането на тази висока оценка. Вицепрезидентът по качеството Стив Педерсън обопщи: „Постигането на това ниво на съответствие не е лесно. Това представлява много упорита работа през цялата година от много служители в организацията, включително нашите ръководители, нашите мениджъри и нашите сътрудници. Много компании казват, че са ангажирани с качеството. Ние обаче преминахме към следващото ниво на качество, отвъд това просто да го кажем – ние показваме, че го правим. Повече от спазване на разпоредбите, този сертификат е за ангажимент към нашата марка, нашите филиали и нашите потребители. 4Life Research е първата компанията в света, която пусна на пазара продуки на базата на молекулата Трансфер фактор. По настоящем компанията има генерални представителства/офиси в 25 държави, за да обслужва клиентите на компанията по целия свят.