• bfh-triple-aaa-logo
  • steve-tew-AAA+

4Life Research с престижната оценка ААА + за 2016 г.

Страницата за интернет бизнес и иновации  www.businessforhome.org, даде на  Kомпанията Life Research престижната оценка Три A плюс (ААА +) за 2016 г.

bfh-triple-aaa-logo

За да класират Kомпанията на челно място експертите са взели в предвид данните за получаваните от дистрибуторите месечни възнаграждения и бонуси, чистата печалба на компанията, броя на посещенията на фирмената страница – www.4life.com, колко пъти на ден е търсено в интернет името на компанията, заплатите на служителите на компанията, резултатите от проведена анкета и пр. статистически данни.

Бизнес за дома препоръчва на своите читатели да станат партньори на 4Life Research. Констатацията е, че Компанията предлага най-високите възможности за печалба и  сигурност на своите дистрибутори и служители.

В проучването и изпитанията на всеки един от продуктите си  4Life влага над един милион долара, като в резултат на това на пазара се предлага един от най – напредналите продукти в областта на Wellness индустрията и бранша на директните интернет продажби.

Трансфер Фактор Плюс заема 6 място в света, по директни интернет продажби на хранителни добавки.

Към 2016 година продуктите на Kомпанията се разпространяват, чрез дистрибуторска мрежа в повече от 50 страни по целия свят, в това число и в България.

През 2015 година Компанията е отчела над 1 милиард долара оборот, от които 321 милион чиста печалба, останалите 900 милиона долара са били разпределени между дистрибуторите и служителите.